Pasti ramai yang perasan pasaran saham Malaysia jatuh ketika pengumuman peletakan jawatan Perdana Menteri baru-baru ini.  Faktor politik boleh pengaruh pasaran saham bukan sahaja di Malaysia malah di dunia.

Ia bukan sahaja boleh terpengaruh akibat daripada ketidakstabilan politik malahan ia juga boleh berlaku apabila sesebuah negara itu bertukar parti kerajaan selepas pilihanraya kerana lain parti yang memerintah, lain juga polisi dan ideologi yang akan diperkenalkan. Begitu juga bagaimana hubungan sesebuah kerajaan itu dengan kerajaan yang lain juga boleh mempengaruhi harga saham tempatan.

Negara yang mempunyai ekonomi yang stabil dapat menarik lebih ramai para pelabur asing untuk melabur dalam pasaran saham. Pelabur asing juga akan berminat memulakan perniagaan baru di negara tersebut, sekaligus akan meningkatkan pengeluaran, jualan dan harga saham tempatan.

pengaruh pasaran saham

Imej via Google

Namun ada yang tidak tahu bahawa kadar faedah juga boleh mempengaruhi pasaran saham. Kadar faedah yang memindahkan pasaran adalah kadar dana persekutuan. Juga dikenali sebagai kadar semalaman.

Ini adalah kos yang institusi deposit dikenakan untuk meminjam wang dari bank Rizab Persekutuan. Ia juga boleh dikatakan kadar pinjaman di antara bank.

Kadar dana persekutuan adalah cara percubaan Fed untuk mengawal inflasi. Inflasi bermaksud kenaikan harga, disebabkan oleh terlalu banyak wang yang mengejar terlalu sedikit barang: permintaan mengatasi bekalan.

Pada dasarnya, dengan menaikkan kadar dana persekutuan, Fed cuba untuk mengecilkan bekalan wang yang ada untuk membeli atau melakukan sesuatu.

Caranya dengan membuat wang lebih mahal untuk mendapatkannya. Sebaliknya, apabila ia menurunkan kadar dana persekutuan, Fed meningkatkan bekalan wang dan, dengan membuatnya lebih murah untuk meminjam, menggalakkan perbelanjaan. Bank-bank pusat negara lain melakukan perkara yang sama untuk alasan yang sama.

Kadar Faedah Pengaruh Pasaran Saham

Perubahan dalam kadar faedah mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap harga saham. Ini disebabkan kadar faedah biasanya meninggalkan kesan yang tertentu melalui pengaruhnya terhadap pulangan dan dividen firma, jumlah dagangan margin (volume of margin trading) dan pasaran bon.

Perubahan kadar faedah mempengaruhi pulangan firma kerana faedah merupakan sebahagian daripada kos, iaitu pinjaman yang dilakukan oleh firma semasa menjalankan perniagaan. Semakin besar sesuatu modal pelaburan bagi sesebuah firma, semakin besar nisbah hutang-ekuitinya.

Firma biasanya menggunakan pinjaman untuk membiayai perbelanjaan modalnya yang besar. Di samping itu, firma juga dikehendaki membayar faedah terhadap pinjamannya.

Sekiranya kadar faedah meningkat maka kadar pulangan akan merosot dan dividen yang dipengaruhi oleh faktor kadar pulangan firma juga akan berkurangan. Oleh itu, permintaan terhadap saham firma itu juga akan berkurangan memandangkan dividen yang kurang yang tidak menguntungkan pemegang saham.

Permintaan saham firma yang kurang juga akan mengakibatkan penurunan harga saham, seperti mana yang dijelaskan melalui teori permintaan. Secara umumnya, peningkatan dalam kadar faedah akan menyebabkan penurunan harga saham

Selain itu, kadar faedah juga memberi kesan kepada harga saham melalui pengaruhnya terhadap perniagaan margin. Sekiranya kadar faedah meningkat, mereka yang meminjam wang daripada bank untuk membeli saham akan menahan diri untuk meminjam wang lagi.

Kesan Akibat Perubahan Kadar Faedah

Ini disebabkan oleh kos faedahnya akan melebihi pulangan yang diterima daripada pembelian saham. Tambahan pula mereka akan menjual saham untuk membiayai pinjaman mereka untuk mengelak daripada kos faedah melebihi pulangan saham. Jika bahagian besar pelaburan dalam pasaran saham merupakan perniagaan margin, maka harga saham akan jatuh akibat peningkatan dalam kadar faedah.

Kadar faedah meninggalkan kesan yang tertentu kepada harga saham melalui pasaran bon. Bagi kebanyakan pelabur, bon dan saham adalah saling berganti. Sekiranya saham menjanjikan kadar pulangan yang lebih tinggi, maka aliran modal akan memasuki pasaran saham. Begitu juga  bagi pasaran bon.

Secara umumnya, pulangan ke atas bon adalah bebas risiko kerana kadar faedah bon telah pun ditetapkan. Jika kadar faedah meningkat, maka pulangan ke atas bon baru juga akan meningkat. Sebaliknya, peningkatan kadar faedah akan membawa kepada penurunan harga saham. Jika pulangan saham kurang daripada pulangan bon, maka pelabur akan mengalirkan wangnya daripada pasaran saham kepada pasaran bon.

Secara keseluruhannya, seperti mana yang dijelaskan melalui teori permintaan, peningkatan kadar faedah akan menyebabkan permintaan saham firma menjadi berkurangan dan ini akan mengakibatkan kejatuhan harga saham.

Bagaimana Jika Kadar Faedah Jatuh?

Apabila ekonomi semakin perlahan, Federal Reserve mengurangkan kadar dana persekutuan untuk merangsang aktiviti kewangan. Penurunan kadar faedah oleh Fed mempunyai kesan bertentangan dengan kenaikan kadar. Para pelabur dan ahli ekonomi melihat kadar faedah yang lebih rendah sebagai pemangkin untuk pertumbuhan – faedah kepada pinjaman peribadi dan korporat, yang seterusnya membawa kepada keuntungan yang lebih besar dan ekonomi yang teguh.

Pengguna akan membelanjakan lebih banyak, kadar faedah yang lebih rendah yang mendorong mereka merasakan mereka akhirnya boleh membeli rumah baru itu atau menghantar anak-anak ke sekolah swasta; perniagaan akan menikmati keupayaan untuk membiayai operasi, pengambilalihan dan ekspansi pada kadar yang lebih murah, dengan itu meningkatkan potensi pendapatan masa depan mereka, yang seterusnya, membawa kepada harga saham yang lebih tinggi.

Pemenang khas kadar dana persekutuan yang lebih rendah adalah sektor yang membayar dividen seperti utiliti dan amanah pelaburan hartanah (REIT). Di samping itu, syarikat-syarikat besar dengan aliran tunai yang stabil dan kunci kira-kira yang kuat mendapat faedah daripada pembiayaan hutang yang lebih murah.

Kadar Faedah dan Pasaran Bon

Kadar faedah juga mempengaruhi harga bon dan pulangan pada kedua-dua CD dan T-bon dan T-bil. Terdapat hubungan songsang antara harga bon dan kadar faedah, yang bermaksud apabila kenaikan kadar faedah, harga bon jatuh, dan apabila kadar faedah turun, harga bon meningkat. Semakin panjang kematangan bon, lebih banyak ia akan turun naik berhubung dengan kadar faedah.

Floating Stock Turut Pengaruhi Pasaran Saham

Floating Stock adalah merupakan jumlah saham yang aktif diperdagangkan di pasaran saham secara terbuka.

Bagaimana floating stock berlaku ?

Penurunan jumlah floating stock boleh berlaku apabila syarikat melaksanakan ‘Shares Buy Cack’, secara langsung mengurangkan jumlah saham yang didagangkan secara aktif.

Sebaliknya, pemberian ‘Bonus Issue’ dalam bentuk saham kepada pemegang saham pula akan mengakibatkan peningkatan jumlah floating stock dan secara langsung menambah jumlah saham yang didagangkan secara aktif.

Floating stock digunakan bagi mengenalpasti dan memahami pergerakan harga bagi saham yang dipilih. Jumlah floating stock yang kecil akan meningkatkan volatility. Pada masa yang sama mengurangkan kadar liquidity akibat jumlah pembeli dan penjual yang kecil. Ini bermakna penjualan saham dengan jumlah yang besar boleh mengakibatkan pergerakan harga yang ketara.

 

Rujukan

Taking Of Money

 

 

 

 

Copy

Penulis: Nor Ariffin Hamzah

Penulis blog yang suka kongsi bagaimana hobi boleh jadi duit.

Tinggalkan Komen!


Langgan Info Kami

Berkaitan


.