Jom ketahui tentang zakat emas.

Info ini tentu sangat membantu buat mereka yang suka mengumpul emas. Terutamanya golongan wanita.

Dalam Islam, emas dianggap sebagai simbol kekayaan atau aset berharga. Shariah menganggap emas sebagai kekayaan yang meningkat dan perlu dikenakan zakat sama ada ia digunakan dalam bentuk wang mahupun sebagai perhiasan diri ataupun bahan hiasan.

Emas dikenali sebagai logam berharga dan sumber kekayaan sejak zaman purba sehingga sekarang. Semasa perkembangan awal Islam, masyarakat Arab menggunakan emas sebagai wang dalam urus niaga. Emas dijadikan duit syiling emas dan nilainya ditentukan berdasarkan berat emas.

Emas juga dibentuk sebagai perhiasan wanita kerana keistimewaan yang dimiliki oleh emas dan ia jelas menunjukkan kekayaan seseorang itu, justeru mesti dikenakan zakat sama seperti sumber kekayaan lain. Sebagai contoh, Allah S.W.T bersabda di dalam al-Quran:

“Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahawa mereka akan mendapat) seksa yang pedih.” (Surah at-Taubah, 34)

Ini sama dengan sebuah hadis yang bermaksud:

Setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya maka pada hari kiamat dijadikan kepingan lalu dibakar dalam api neraka kemudian diselar rusuk dan belakang mereka; setiap kali kepingan itu menjadi sejuk ia kembali dibakar semula pada hari yang kadarnya bersamaan dengan lima puluh ribu (50,000) tahun sehingga ia dihukum di antara hamba-hamba Allah maka dilihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka” (Hadis Riwayat Muslim)

Kategori Zakat Emas

Umumnya, zakat emas boleh dibahagikan kepada dua kategori; emas untuk simpan dan emas perhiasan wanita. Zakat emas simpanan adalah wajib apabila melebihi had minimum pemilikan atau nisab. Ulama’ bersetuju bahawa nisab untuk zakat emas adalah 20 dinar bersamaan 85 gram. Ini diambil dari hadis oleh Ibnu Umar, yang bermaksud:

Setiap daripada 20 dinar atau lebih, Rasulullah S.A.W mengambil setengah dinar, dan daripada 40 dinar(sebanyak) satu dinar” (Hadis Riwayat Ibn Majah)

Pada asalnya, zakat tidak wajib untuk emas perhiasan wanita. Ini kerana tidak ada bukti yang memerintahkan supaya wanita membayar zakat barang kemas yang mereka pakai. Walaupun dasar zakat diambil dari harta yang subur dan berkembang, maka emas yang digunakan sebagai barang kemas atau untuk kegunaan pribadi, tidak lagi subur dan berkembang.

Selain itu, isteri-isteri Nabi S.A.W dan para sahabatnya tidak pernah membayar zakat pada barang-barang perhiasan mereka seperti apa yang diriwayatkan dalam Hadis yang bermaksud:

“Aisyah R.A pernah memakaikan beberapa anak saudaranya yang yatim emas perhiasan, lalu beliau tidak mengeluarkan zakat emas keatasnya.” (Hadis Riwayat Imam Malik).

Selain itu, barang kemas yang digunakan sebagai perhiasan wanita tidak tertakluk kepada zakat kerana ia digunakan oleh wanita sahaja seperti pakaian dan barangan rumah. Walau bagaimanapun, barang kemas yang digunakan sebagai nilai penyimpanan untuk tujuan pengumpulan kekayaan tertakluk kepada zakat.

Pendapat ini disokong oleh Imam Malik di mana jika perhiasan dipakai dan digunakan, ia tidak zakat tetapi jika ia tidak dipakai dan tidak digunakan, ianya adalah zakat. Perhiasan menjadi zakat seperti wang jika ia memenuhi salah satu daripada dua syarat;

  1. Apabila barang kemas emas wanita digunakan sebagai nilai penyimpanan.
  2. Kuantiti barang kemas melebihi jumlah adat dan membawa kepada pembaziran.

Penggunaan perkara yang sah dalam Syariah dihadkan dengan dua prinsip iaitu mengelakkan pembaziran
dan mengelakkan bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk. Penanda aras pembaziran bergantung kepada adat di kawasan tersebut.

zakat emas

Imej via iLabur

Kewajipan Membayar Zakat Emas

Mengikut undang-undang Islam, seseorang itu wajib mengeluarkan zakat apabila memenuhi syarat di bawah;

  1. Muslim. Zakat adalah wajib bagi umat Islam sahaja. Orang bukan Islam tidak wajib membayar zakat.
  2. Cukup nisab. Aset mesti melebihi nilai nisab sebagaimana yang ditetapkan.
  3. Cukup haul. Aset mesti memiliki pemilikan yang sempurna selama satu tahun.
  4. Pemilikan sempurna. Aset mesti dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya.
  5. Bebas. Pemilik aset mesti mempunyai kuasa dalam menguruskan aset.

Nisab Zakat Emas

Kebanyakkan ulama’ berpendapat bahawa nisab zakat untuk emas adalah 20 mithqal atau 20 dinar. Di Malaysia, kaedah untuk menentukan kewajipan zakat untuk emas perhiasan yang disimpan, nisab sebanyak 85 gram digunakan oleh semua negeri.

Bagi emas perhiasan yang dipakai, kaedah yang digunakan adalah uruf. Dari segi bahasa, uruf bermaksud adat. Dari segi istilah ia bermaksud apa yang diketahui. Justeru, uruf di sini membawa maksud adat sesebuah masyarakat. Penentuan uruf dilakukan melalui penyelidikan dan perbincangan oleh Majlis Agama Negeri-Negeri di Malaysia.

Kaedah Pengiraan Zakat Emas

1. Emas simpanan

Berat emas x Harga semasa 1 gram emas x 2.5% (nisab) = Jumlah zakat emas

Jadi, sebagai contoh, 200 gram emas x RM 207.21 (harga semasa emas) x 2.5% = RM 1,036.05

Oleh kerana 200 gram emas melebihi nisab zakat pada emas iaitu 85 gram, maka zakat emas wajib dibayar. Kaedah pengiraan ini juga diguna pakai untuk emas perhiasan wanita yang disimpan.

2. Emas perhiasan wanita

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, emas yang khas untuk perhiasan wanita adalah dikecualikan daripada zakat kecuali perhiasan tersebut telah melebihi adat. Oleh itu, uruf diguna pakai untuk menentukan kewajipan dan kadar zakat emas perhiasan.

Uruf bagi setiap negeri di Malaysia adalah berbeza. Sebagai contoh, di negeri Selangor, uruf bagi zakat emas perhiasan adalah 800 gram emas. Ini bermakna seseorang yang memiliki emas perhiasan kurang daripada 800 gram emas, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat.

Jadi, kaedah pengiraan zakat emas perhiasan mengikut negeri Selangor sebagai contoh adalah seperti di bawah;

(Berat emas – uruf) x Harga semasa 1 gram emas x 2.5% (nisab) = Jumlah zakat emas

Jadi, sebagai contoh, [1,200 gram emas – 800 gram (uruf negeri Selangor)] x RM207.21 (harga semasa emas) x 2.5% = RM 2,072.10

Oleh kerana emas perhiasan melebihi uruf, maka zakat emas wajib dikeluarkan.

Jemput juga baca artikel tentang zakat perniagaan dan zakat pendapatan

Kesimpulan

Zakat memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial masyarakat Islam. Di Malaysia, tidak dapat dinafikan sumbangan besar pengumpulan zakat kepada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Zakat perlu dilaksanakan dengan berkesan dan cekap kerana ia bukan sahaja dapat meningkatkan pengabdian dan rohani terhadap Allah SWT tetapi dapat meningkatkan sosio-ekonomi secara keseluruhan.

Oleh itu, setiap muslim harus mengetahui kewajiban membayar zakat terutamanya zakat emas. Syariah telah menentukan emas yang tidak digunakan dan disimpan tertakluk kepada zakat, manakala emas yang digunakan sebagai perhiasan wanita harus dikira jika melebihi adat.

Rujukan

Copy

Penulis: safwanrazali

Minat dengan bola sepak dan peminat setia Manchester United. Berkongsi ilmu untuk manfaat semua generasi.

Tinggalkan Komen!


Langgan Info Kami

Berkaitan


.