Kerajaan Malaysia baru-baru ini menerangkan agenda ekonomi baru yang berani yang dikenali sebagai “Menggerakkan Ekonomi MADANI” dalam Bajet 2024. Akronim MADANI melambangkan nilai-nilai Penguasaan, Pencapaian, Maruah, Ikatan, Kebangsawanan, dan Integriti.

Matlamat Ekonomi MADANI adalah sangat mulia – menjadikan Malaysia pemimpin dalam ekonomi Asia, meningkatkan kualiti hidup rakyat, dan mempromosikan bentuk kemakmuran yang inklusif dan mampan. Untuk mencapai ini, kerajaan merancang untuk memajukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan, membangunkan ekonomi berasaskan inovasi, dan menjadi pemimpin dalam industri Islam dan halal.

Rancangan Ekonomi MADANI Baru Malaysia Menjanjikan Kemakmuran

Bagi rakyat, tumpuan akan diberikan kepada pekerjaan berpendapatan tinggi, peluang yang adil, perkhidmatan awam berkualiti, dan perlindungan sosial yang komprehensif. Peruntukan bajet dan pelan polisi yang telah diterangkan setakat ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap wawasan ini, termasuk geran untuk digitalisasi PKS, permit pelabur strategik, dan memperluaskan program visa nomad Malaysia.

Namun, kuncinya adalah pelaksanaan yang berkesan. Menyalurkan dana adalah bahagian yang mudah; memastikan wang tersebut digunakan dengan tepat dan memberi impak akan menguji keupayaan kerajaan. Tumpuan terhadap mempercepat projek awam “impak tinggi” dan memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan adalah memberangsangkan, kerana inisiatif-inisiatif ini dapat memberikan perbezaan yang paling ketara kepada kehidupan rakyat.

Jika dilaksanakan dengan baik, Ekonomi MADANI berpotensi untuk mengubah Malaysia menjadi negara yang menawarkan martabat, kebangsawanan, dan integriti kepada rakyatnya seiring dengan kemakmuran material. Tetapi untuk mengubah cita-cita ekonomi yang mulia menjadi kenyataan, ia akan memerlukan pentadbiran yang baik, meminimumkan kebocoran dan memaksimumkan impak. Bukti kejayaannya akan terletak dalam pelaksanaan – jika dana awam digunakan dengan bijak dan secara telus, serta rakyat melihat perubahan yang nyata dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka, maka rakyat Malaysia akan merangkul wawasan ini tentang ekonomi yang memberdayakan semua.

Marilah kita berharap kerajaan memanfaatkan peluang ini untuk membuka era baru kemakmuran yang mampan, inklusif, dan berteraskan nilai-nilai bagi Malaysia.

Copy

Penulis: Dhia Iz

Penulis tetapi di iLabur yang suka dunia saham. Suka menulis tentang saham dan juga ekonomi.

Tinggalkan Komen!


Langgan Info Kami

Berkaitan


.