Nilai muka, istilah yang diterjemah secara lansung daripada istilah bahasa Inggeris, “face value” merupakan nilai nominal atau nilai dolar untuk sesuatu sekuriti pada ketika sekuriti itu diterbitkan. Bagi sebuah saham pula, nilai muka merujuk kepada kos asal saham yang dinyatakan di dalam sijil. Manakala bagi bon pula, nilai muka adalah jumlah yang dibayar kepada pemegang bon semasa tempoh matang (biasanya $1,000). Nilai muka juga turut dikenali sebagai nilai par atau par.

Untuk lebih jelas lagi, dalam pelaburan bon, nilai muka atau nilai par biasanya merujuk kepada jumlah yang dibayar kepada pemegang bon semasa tempoh matang, dengan andaian bahawa penerbit bon tidak mungkir (default). Walau bagaimanapun, harga bon pada pasaran kedua berubah-ubah mengikut kadar faedah.

Sebagai contoh, sekiranya kadar faedah lebih tinggi daripada kadar kupon bon, bon tersebut dijual pada diskuan, iaitu di bawah par. Sebaliknya, jika kadar faedah lebih rendah berbanding kadar kupon bon, bon tersebut dijual pada premium, bermakna di atas par.

Rujukan

Copy

Penulis: safwanrazali

Minat dengan bola sepak dan peminat setia Manchester United. Berkongsi ilmu untuk manfaat semua generasi.

Tinggalkan Komen!


Langgan Info Kami

Berkaitan


.